1e verslag corona vogelrondjes

We mogen nog de natuur in, en het weer werkte af en toe mee, zodat ik in de week van 15 tot en met 21 maart toch wat heb kunnen vogelgraferen.

Kievit
3 gewone wulpen, niet te verwarren met 3 regenwulpen
Zondag zat er opeens een sperwer voor mijn raam
De grutto’s benne er ook weer.
De scholekster
De tureluur.
ik had liever een boomklever gezien, die is mooiere en zelfzamer, maar met een boomkruiper nam ik ook genoegen.