Warme ritjes

Afgelopen dagen wat fietsritjes gemaakt en wat foto’s genomen.

Tuinfluiter
Bruine kiekendief heeft het aan de stok met kraai.
Jonge scholekster
Twee tafeleendjes
Eén tafeleendje
Roodborsttapuit
Twee lepelaars
Kijk-uit in de duinen bij Castricum
Terug op de fiets na een dagje Heemskerk Strand
De duinen bij Heemskerk
Zeer jonge tureluur
Grutto in het gouden uur
Grote tureluur
Weer die ene tureluur
Drie lepelaars
Eén lepelaar en een tureluur die voorbij vliegt
Alweer een lepelaar
Inundatiesluis zuidelijke Beemsterringdijk