Nieuwe lente ( 1 maart 2020)

De vogels vertonen zich dicht bij huis, aan de rand van de wijk smienten, meeuwen, grutto’s, kieviten, aalscholvers en een grote zaagbek.

jonge zilvermeeuw

 

grote zaagbek

 

Twee smienten