Vogels op de gevoelige chip

Vanmiddag weer eens met het fototoestel een stukje gefietst, ditmaal naar de plasdras bij Neck en naar het Wormer- en Jisperveld ten noorden van Jisp. De steltkluten die er gisteren gezien waren, zaten er helaas niet meer, maar een paar andere vogeltjes lieten zich wel weer goed op de gevoelige chip vastleggen.

De bosruiter is een vogelsoort die je mogelijk kunt tegenkomen in de plasdrasgebieden bij Neck. De bosruiter is een middelgrote steltloper met een bruin verenkleed en lange poten. Ze broeden in noordelijke gebieden en migreren naar gematigde en tropische gebieden tijdens de winter.
De plasdrasgebieden bij Neck kunnen aantrekkelijk zijn voor de bosruiter vanwege de aanwezigheid van ondiep water en modderige oevers. Deze vogels zoeken naar insecten, kleine ongewervelden en andere prooien in het water en de modder. Ze kunnen behendig foerageren door hun lange poten en snavel te gebruiken om voedsel te vinden.
De bosruiter is een trekvogel en wordt vaak gezien tijdens de voorjaars- en najaarstrek in Nederland. Het kan een prachtige ervaring zijn om deze elegante vogel te zien foerageren in de plasdrasgebieden bij Neck. Vergeet niet om rustig en geduldig te zijn, en gebruik indien mogelijk een verrekijker om de bosruiter van dichtbij te kunnen observeren.
De gele kwikstaart is een kleine vogel die vaak wordt gezien in het Wormer- en Jisperveld, een natuurgebied in Nederland. Ze hebben een opvallend geel verenkleed en een opvallend zwart masker rond hun ogen. De gele kwikstaart wordt vaak gevonden in weilanden, akkers en langs waterkanten. Ze hebben een karakteristieke gewoonte om hun lange staart op en neer te bewegen terwijl ze op de grond foerageren. Gele kwikstaarten zijn insecteneters en jagen op de grond, waar ze hun prooi achtervolgen. Ze zijn actieve en levendige vogels die een mooie toevoeging zijn aan de biodiversiteit van het Wormer- en Jisperveld.
Een graspieper is een kleine zangvogel die voornamelijk voorkomt in open graslanden en weilanden. Ze hebben een gevlekt bruin verenkleed en een opvallende witte buik. Graspiepers zijn bekend om hun vrolijke zang en het typische ‘kwispelen’ van hun staart. Ze voeden zich met insecten en zaden die ze op de grond vinden. Deze actieve vogels zijn vaak te zien terwijl ze al huppelend en vliegend laag boven de grond insecten najagen.
De grutto is een iconische weidevogel die in Nederland veel voorkomt, waaronder in het Wormer- en Jisperveld. Het is een grote vogel met een lange, gebogen snavel en een opvallend verenkleed. Grutto’s broeden in graslanden en moerassen en trekken naar warmere gebieden tijdens de winter.
De grutto staat bekend om zijn kenmerkende roep, die vaak wordt geassocieerd met het Nederlandse platteland. Ze voeren ook spectaculaire baltsvluchten uit, waarbij ze met opvallende duikvluchten en golvende bewegingen hun territorium afbakenen.
Grutto’s voeden zich hoofdzakelijk met insecten, wormen en andere ongewervelden die ze vinden in het grasland. Ze hebben een lange snavel waarmee ze prooien uit de bodem kunnen trekken. Door veranderingen in het landschap en de landbouwpraktijken is de grutto een bedreigde diersoort geworden. Het Wormer- en Jisperveld is een belangrijk leefgebied voor grutto’s en speelt een rol bij hun behoud. Het zien van een grutto in dit gebied is dus een bijzondere ervaring en draagt bij aan het behoud van deze prachtige vogelsoort.
De kluut is een opvallende vogelsoort die je in Nederland kunt vinden, waaronder in het Wormer- en Jisperveld. Het is een middelgrote steltloper met een opvallend gebogen snavel en lange roze poten. Het verenkleed van de kluut is voornamelijk wit, met donkere vleugeltips en een zwart-witte kop.
Kluten broeden in ondiep water of moerasgebieden en voeden zich hoofdzakelijk met kleine schaaldieren, wormen en insecten. Ze zijn te vinden in kustgebieden, ondiepe meren en langs oevers van rivieren en kanalen.
De kluut staat bekend om zijn bijzondere voortplantingsgedrag. Ze leggen hun eieren op de grond en bouwen geen nest, maar leggen vaak wel een ondiepe kuiltje in de grond. Beide ouders broeden de eieren uit en zorgen voor de jongen.
Het zien van een kluut in het Wormer- en Jisperveld kan een unieke ervaring zijn. Door veranderingen in het landschap en de landbouwpraktijken is de kluut een bedreigde diersoort geworden en zijn er steeds minder broedparen in Nederland. Het Wormer- en Jisperveld speelt een belangrijke rol bij het behoud van deze prachtige vogelsoort.