Weinig mensen, maar veel vogels

Weinig mensen in de polder, mensen doen een rondje met de hond, een enkeling doet een rondje rennen en daar blijft het bij. Veel minder auto’s en andere drukte, zodat de haasjes in deze tijd niet in het veld zitten maar in de berm. Ga je paaseieren zoeken komend weekend, zoek in de berm!

Merel
Grutto
Graspieper
Tureluur
Buizerd en de maan
Torenvalk gedraagt zich als dakvalk
Watersnip
Wintertaling slaat vleugels uit
Wintertaling man