Foto’s van april 2021

Gezicht op Enge Wormer

 

Grote Zilverreiger

 

Wintertaling

 

Slobeend

 

Grutto

 

Portret van Grutto

 

Poedelende grutto

 

Krakeend

 

Regenwulp

 

Gele kwikstaart