Net als in de film Birds

[php] if ( strftime(“%H”) < 12 ) { echo “Goedemorgen!”; } elseif ( strftime(“%H”) < 18 ) { echo “Goedemiddag!”; } else { echo “Goedenavond!”; } [/php] Het was mooi weer afgelopen dagen. De meeste dagen ben ik er ook op uitgegaan om te vogelen, maar veel kreeg ik niet voor de lens. Verder ben ik met de radiohobby bezig geweest en op 2 meter en 70cm Duitsland, België, Denemarken, Zweden, Noorwegen, Engeland en Schotland gewerkt. Er waren dan ook uitzonderlijk goede condities.

Zondag liep ik over het Schanspad en werd ik aangevallen door 2 visdieven. Ze zullen nog wel kleintjes hebben of nog broeden, maar het was best wel eng want ik voelde ze door mijn haren vliegen, rakelings over mijn hoofd en voor mij langs. De mensen die na mij kwamen lieten ze met rust, waarom die visdieven mij nou moesten hebben weet ik ook niet.

rietzanger Rietzanger, een van de weinige vogels die ik goed op de foto kreeg.